Немного чешской грамматики

Падежи:

1 pád. Nominativ singuláru – Kdo? Co?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
ten jeden můj
tvůj
svůj
jeho
její
náš
váš
jejich
dobrý moderní student muž
soudce
kolega
ten jeden můj
tůj
svůj
jeho
její
náš
váš
jejich
dobrý moderní banán čaj
ta jedné moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobrá moderní káva restaurace
kancelář
místnost
to jedno moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobré moderní auto moře kuře
nádraží

↑Наверх

1 pád. Nominativ plurálu – Kdo? Co?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
ti dva
oba
tři
čtyři
moji
tvoji
svoji
jeho
její
naši
vaši
jejich
dobři moderní studenti muži
soudci/-ovi
kolegové
ty dva
oba
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
náše
váše
jejich
dobré moderní banány čaje
ty dvě
obě
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobré moderní kávy restaurace
kanceláře
místnosti
ta dvě
obě
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobrá moderní auta moře kuřata
nádraží

↑Наверх

2 pád. Genitiv singuláru – Koho? Čeho?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
toho jednoho mého
tvého
svého
jeho
jejího
našeho
vašeho
jejich
dobrého moderního studenta muže
soudce
kolegy
toho jednoho mého
tvého
svého
jeho
jejího
našeho
vašeho
jejich
dobrého moderního banánu čaje
jedné mojí
tvojí
svojí
jeho
její
naší
vaší
jejich
dobré moderní kávy restaurace
kanceláře
místnosti
toho jednoho mého
tvého
svého
jeho
jejího
našeho
vašeho
jejich
dobrého moderního auta moře kuřete
nádraží

↑Наверх

2 pád. Genitiv plurálu – Koho? Čeho?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
těch dvou
obou
tří
čtyř
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejích
našich
vašich
jejich
dobrých moderních studentů mužů
soudců
kolegů
těch dvou
obou
tří
čtyř
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejích
našich
vašich
jejich
dobrých moderních banánů čajů
těch dvou
obou
tří
čtyř
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejích
našich
vašich
jejich
dobrých moderních káv restaurací
kanceláří
místností
těch dvou
obou
tří
čtyř
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejích
našich
vašich
jejich
dobrých moderních aut moří kuřat
nádraží

↑Наверх

3 pád. Dativ singuláru – Komu? Čemu?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
tomu jednomu mému
tvému
svému
jeho
jejímu
našemu
vašemu
jejich
dobrému modernímu studentu/-ovi muži/-ovi
soudci/-ovi
kolegovi
tomu jednomu mému
tvému
svému
jeho
jejímu
našemu
vašemu
jejich
dobrému modernímu banánu čaji
jedné mojí
tvojí
svojí
jeho
její
naší
vaši
jejich
dobré moderní kávě restauraci
kanceláři
místnosti
tomu jednomu mému
tvému
svému
jeho
jejímu
našemu
vašemu
jejich
dobrému modernímu autu moři kuřeti
nádraží

↑Наверх

3 pád. Dativ plurálu – Komu? Čemu?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
těm dvěma
oběma
třem
čtyřem
pěti
mým
tvým
svým
jeho
jejím
našim
vašim
jejich
dobrým moderním studentům mužům
soudcům
kolegům
těm dvěma
oběma
třem
čtyřem
pěti
mým
tvým
svým
jeho
jejím
našim
vašim
jejich
dobrým moderním banánům čajům
těm dvěma
oběma
třem
čtyřem
pěti
mým
tvým
svým
jeho
jejím
našim
vašim
jejich
dobrým moderním kávám restauracím
kancelářím
místnostem
těm dvěma
oběma
třem
čtyřem
pěti
mým
tvým
svým
jeho
jejím
našim
vašim
jejich
dobrým moderním autům mořím kuřatům
nádražím

↑Наверх

4 pád. Akuzativ singuláru – Koho? Co?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
toho jednoho mého
tvého
svého
jeho
jejího
našeho
vašeho
jejich
dobrého moderního studenta muže
soudce
kolegu
ten jeden můj
tvůj
svůj
jeho
její
náš
váš
jejich
dobrý moderní banán čaj
tu jednu moji
tvoji
svoji
jeho
její
naši
vaši
jejich
dobrou moderní kávu restauraci
kancelář
místnost
to jedno moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobré moderní auto moře kuře
nádraží

↑Наверх

4 pád. Akuzativ plurálu – Koho? Co?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
ty dva
oba
tři
čtyři
moji
tvoji
svoji
jeho
její
naši
vaši
jejich
dobré moderní studenty muže
soudce
kolegy
ty dva
oba
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
náše
váše
jejich
dobré moderní banány čaje
ty dvě
obě
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobré moderní kávy restaurace
kanceláře
místnosti
ta dvě
obě
tři
čtyři
moje
tvoje
svoje
jeho
její
naše
vaše
jejich
dobrá moderní auta moře kuřata
nádraží

↑Наверх

5 pád. Vokativ singuláru

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
můj dobrý moderní studente
Marku
muži
soudce
kolego
moje dobrá moderní studentko kolegyně
neteři

↑Наверх

5 pád. Vokativ plurálu

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
moji dobří moderní studenti
pánové
muži
soudci
kolegové
moje dobré moderní studentky kolegyně

↑Наверх

6 pád. Lokál singuláru – Kom? Čem?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
tom jednom mém
tvém
svém
jeho
jejím
našem
vašem
jejich
dobrém moderním studentu/-ovi muži/-ovi
soudci/-ovi
kolegovi
tom jednom mém
tvém
svém
jeho
jejím
našem
vašem
jejich
dobrém moderním banánu/-ě čaji
jedné mojí
tvojí
svojí
jeho
její
naší
vaši
jejich
dobré moderní kávě restauraci
kanceláři
místnosti
tom jednom mém
tvém
svém
jeho
jejím
našem
vašem
jejich
dobrém moderním autu/-ě moři kuřeti
nádraží

↑Наверх

6 pád. Lokal plurálu – Kom? Čem?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
těch dvou
obou
třech
čtyřech
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejíсh
našich
vašich
jejich
dobrých moderníh studentech mužích
soudcích
kolegech
těch dvou
obou
třech
čtyřech
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejíсh
našich
vašich
jejich
dobrých moderníh banánech čajích
těch dvou
obou
třech
čtyřech
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejíсh
našich
vašich
jejich
dobrých moderníh kávách restauracích
kancelářích
místnostech
těch dvou
obou
třech
čtyřech
pěti
mých
tvých
svých
jeho
jejíсh
našich
vašich
jejich
dobrých moderníh autech mořích kuřatech
nádražích

↑Наверх

7 pád. Instrumentál singuláru – Kým? Čým?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
tím jedním mým
tvým
svým
jeho
jejím
naším
vaším
jejich
dobrým moderním studentem mužem
soudcem
kolegou
tím jedním mým
tvým
svým
jeho
jejím
naším
vaším
jejich
dobrým moderním banánem čajem
tou jednou mojí
tvojí
svojí
jeho
její
naší
vaši
jejich
dobrou moderní kávou restaurací
kanceláří
místností
tím jedním mým
tvým
svým
jeho
jejím
naším
vaším
jejich
dobrým moderním autem mořem kuřetem
nádražím

↑Наверх

7 pád. Instrumentál plurálu – Kym? Čym?

ten, ta, to

jeden, dva posesivní zájmena adjektiva substantiva
těm dvěma
oběma
třemi
čtyřmi
pěti
mými
tvými
svými
jeho
jejími
našimi
vašimi
jejich
dobrými moderními studenty muži
soudci
kolegy
těm dvěma
oběma
třemi
čtyřmi
pěti
mými
tvými
svými
jeho
jejími
našimi
vašimi
jejich
dobrými moderními banány čaji
těm dvěma
oběma
třemi
čtyřmi
pěti
mými
tvými
svými
jeho
jejími
našimi
vašimi
jejich
dobrými moderními kávami restauracemi
kancelářemi
místnostmi
těm dvěma
oběma
třemi
čtyřmi
pěti
mými
tvými
svými
jeho
jejími
našimi
vašimi
jejich
dobrými moderními auty moři kuřaty
nádražími

↑Наверх