Вопросы к экзаменам для нострификации

Помимо нострификации диплома, я еще решил сделать нострификацию своего аттестата (были у меня мысли поступить на первый курс бакалавра :). Пока еще это все только в процессе (сами экзамены у меня будут только в эту пятницу), и подробный пост напишу чуть позже, но хотел поделиться примерами вопросов. Мне для нострификации аттестата нужно будет сдать английский, биологию и географию (ну почему не информатику с какой-нибудь математикой :). Ну и сами вопросы:

Английский

 • Traditions, festivals and holidays in my country
 • Rules for a healthy way of life, keeping fit, diseases
 • Sports, sports in my life
 • Global problems, environmental problems
 • Problems in my country, problems of young people
 • My country and its capital city
 • My school studies
 • My present life: family, friends, daily routines, hobbies
 • My future profession, my future life and family concept
 • The best and worst experience I have ever had
 • Theatre, cinema and TV in my life
 • Shopping and services
 • Food
 • Travelling abroad
 • The person I admire (real or fictional)

Биология

 • Buňka
  • obecná charakteristika eukaryotické a prokaryotické buňky
  • srovnání rostlinné a živočišné buňky
 • Viry, bakterie, sinice
  • stavba, rozmnožování, systém a zástupci
 • Vývoj a charakteristické znaky nižších a vyšších rostlin
  • obecná charakteristika rostlin
  • nižší rostliny-řasy: znaky, vývoj stélky
  • systém nižších rostlin
  • evoluce, charakteristika vyšších rostlin, ryniofyty
  • mechorosty
  • kapradiny, přesličky, plavuně
 • Nahosemenné a krytosemenné rostliny
  • přechod od výtrusů k semeni
  • jehličnany
  • pohlavní rozmnožování krytosemenných rostlin
  • znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin
  • čeledi rostlin
 • Houby
  • obecná charakteristika hub
  • hlenky, chytridiomycety, oomycety, zygomycety, endomycety
  • askomycety, basidiomycety, lišejníky
 • Anatomie a morfologie rostlin, histologie
  • pletiva, systémy pletiv
  • kořen, stonek, list a jejich metamorfózy
  • květ, květenství, plod,
  • tkáně
 • Živočichové
  • prvoci, houby, žahavci, žebernatky, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci
 • Živočichové
  • ostnokožci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
 • Molekulární základy dědičnosti. Mendelovy zákony dědičnosti. Mutace. Genetika člověka. Proměnlivost. Genetika populací
  • základní genetické pojmy-gen, genotyp, znak, fenotyp, dědičnost,
  • proměnlivost
  • chromozómové určení pohlaví
  • autozomální a gonozomální dědičnost
  • křížení, monohybridismus, dihybridismus
  • Mendelovy zákony dědičnosti
  • mutace
  • dědičnost autozomální-krevní skupiny
  • dědičnost gonozomální-hemofilie, daltonismus
  • autogamní populace, panmiktická populace
  • dědičné choroby
 • Tělní tekutiny živočichů a člověka. Oběhová soustava. Imunita
  • fylogeneze tělních tekutin
  • složení a funkce krve, krevní skupiny, srážení krve
  • stavba a činnost srdce, obranné procesy organismu
  • fylogeneze oběhové soustavy, proudění krve v cévách, míza
  • a mízní oběh
 • Trávicí soustava živočichů a člověka. Rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus
  • diferenciace trávicích dějů z hlediska fylogeneze
  • trávení, vstřebávání,
  • trávicí soustava člověka, správná výživa
  • rozmnožování nepohlavní a pohlavní, vznik a vývoj jedince
  • rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus
  • těhotenství a mateřský organismus, období života člověka
 • Dýchací a vylučovací soustava živočichů a člověka, soustava kožní
  • dýchací soustavy živočichů
  • dýchací soustava člověka
  • soustava kožní
  • tvorba a vlastnosti moče
  • vylučovací soustava člověka
 • Pohybové funkce živočichů, opěrná a pohybová soustava člověka
  • druhy svaloviny
  • mechanismus stahu kosterního svalu
  • svaly člověka
  • stavba a spojení kostí, kostra lidského těla
 • Nervové soustavy živočichů a člověka. Hormonální regulace živočichů a člověka
  • fylogeneze nervové soustavy
  • neuron, přenos nervového vzruchu
  • struktura a funkce CNS
  • struktura a funkce obvodové nervové soustavy
  • mechanismus účinků hormonů
  • hypotalamo-hypofyzární systém
  • žlázy závislé a nezávislé na tomto systému
 • Smyslové funkce živočichů a člověka
  • chuť, čich, kožní čití
  • sluch, statokinetické čití
  • zrak

География

 • Geografická charakteristika Afriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Severní Ameriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Střední a Jižní Ameriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Evropy
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Asie
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika České republiky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Země ve Sluneční soustavě
  • tvar a velikost Země
  • pohyby Země a jejich důsledky
 • Litosféra a georeliéf
  • skladba zemského tělesa
  • litosférické desky
  • tvary zemského povrchu
 • Atmosféra
  • chemické složení vzduchu
  • vertikální členění
  • počasí, podnebí
 • Hydrosféra
  • voda ve světovém oceánu
  • voda na pevnině
 • Pedosféra, biosféra
  • půdní složky
  • druhy a typy půd
  • šířková vegetační pásma
 • Geografie obyvatelstva a sídel
  • počet a rozmístění obyvatelstva
  • skladba obyvatelstva
  • typy sídel
 • Hospodářství světa
  • hospodářské sektory
  • ekonomická klasifikace zemí
 • Země, ze které pocházím
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
  • geografické zajímavosti

Пойду готовиться, неделя все-таки осталась :) Как говорят у нас в бауманке: Методичка есть? – Есть. Ну сейчас докурю и пойду сдавать :)

Update 1. Эти и другие примеры вопросов по остальным предметам можно найти здесь – Témata pro nostrifikační zkoušky

Update 2. На всякий случай (если ссылка вдруг сломается) выложил файлы с вопросами у себя:

35 Comments

 • fla
  05/05/2011 - 23:24 | Permalink

  Добрый день.
  Можно узнать поподробнее насчет этой процедуры из первых рук? (есть планы получить высшее образование в Чехии)
  Как подготавливать все документы, вроде бы, разобрался. Интересует часть со сдачей нострификационных экзаменов: Вам говорят какие экзамены нужно сдать для подтверждения, выдают вопросы, к которым нужно подготовиться, и называют срок сдачи. – Я правильно понял? + каков срок для подготовки? + как часто проводятся такие экзамены?
  Спасибо.

  • 09/05/2011 - 09:23 | Permalink

   Ну примерно так. Выдают документ, в котором написано, что для подтверждения необходимо сдать такие-то предметы в такой-то школе/гимназии. Про вопросы можно спросить, написав в школу, где будут проходить экзамены. Срок сдачи “присылают” по электронке примерно за пару недель. У меня времени на подготовку было около 3 месяцев. Как часто проводятся экзамены – не знаю. Я заявление подал где-то в декабре, а экзамены сдавал в марте. Но это относится к Среднечешскому краю, не Прага. Может быть для тех, кто прописан в Праге, экзамены проводятся чаще.

 • Natalia
  12/07/2011 - 09:24 | Permalink

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалйста, вопросы, которые вы выложили одни и теже для всех или список дают для каждого студента конкретно?

  • 12/07/2011 - 09:40 | Permalink

   Список вопрос был один для всех. А вот какие именно вопросы вытянет студент на экзамене – уже завист от него.

 • Вероника
  21/08/2011 - 20:35 | Permalink

  А нету вероятности того что вопросы уже поменялись и не смотря в каком районе ты живешь ?Просто я живу за прагой и у меня будет 3 экзамена англ. и география и биология.Есть вероятность того что билеты не будут соответствовать этим?

  • 22/08/2011 - 09:02 | Permalink

   Вряд ли бы они поменялись – все таки это стандартный курс в школе. Возможно билеты будут составлены из других вопросов, но сами вопросы точно останутся. Если есть сомнения, то можно написать в школу и спросить у них список вопросов (я так и сделал)

 • Anastasia
  21/08/2011 - 22:27 | Permalink

  Здравствуйте, а мне нужно обществознание сдавать, есть ли у вас вопросы для этого предмета?

  • 22/08/2011 - 09:04 | Permalink

   Не, для этого нет. Как вариант – спросить в самой школе (можно просто письмо по электронке написать)

 • Fara
  27/10/2011 - 19:30 | Permalink

  Zloi, большое, большое спасибо тебе за инфу… )

 • Christina
  20/12/2011 - 11:16 | Permalink

  zloi спасибо большое за подробный рассказ.Вот только я очень много на разных блогах читала про ностификацию аттестата и экзамены при ностификации, все в большинстве случаев пишу,что если ты уже успел закончить универ в России, то для ностификации не нужно сдавать экзамены тк по идее ты учился уже 15 лет.Экзамены сдают только те кто школу закончил в России (10лет учился) тк в Чехии дети в школах учатся дольше, вот и приходится нам сдавать разницу. Вот только у вас при наличии вышки все равно экзамены были. Может сейчас все поменялось?

  • 20/12/2011 - 18:10 | Permalink

   Тоже читал, что с дипломом не придется сдавать экзамены, хотя все получилось наоборот :) Мне сказали, что я подтверждаю школьное образование и диплом тут не причем. Возможно, это зависит от конкретного уржада, где подается заявление на нострификацию.

   • 20/12/2011 - 18:11 | Permalink

    в любом случае, ничего страшного/сложного в нострификации нет :) просто придется потратить немного времени

 • Alina
  15/01/2012 - 12:22 | Permalink

  а если сдавать эти нострификацию в Пльзене! то темы будут такими же! наприсер по английскому! или же будут отличаться?)

  • 16/01/2012 - 18:19 | Permalink

   честно говоря – не знаю :) мне эти вопросы прислали после запроса из школы по электронной почте, в которой я сдавал нострификацию. Возможно, что-то будет отличаться, но в целом программа обучения по всей Чехии должна быть +\- одна и та же

 • Alexandra
  02/08/2012 - 15:14 | Permalink

  Здравствуй.
  Подскажи, пожалуйста, в какой форме проходил экзамен по английскому? Тест или устное обсуждение темы с учителем? Или надо было писать эссе на выпавшую тему?

  • 02/08/2012 - 15:44 | Permalink

   У меня был просто 10-15 минутный разговор с 3-мя преподавателями. Первые пару минут обсуждение темы, а потом просто пошли вопросы и разговоры обо всем.

 • Andrej
  25/08/2012 - 14:23 | Permalink

  Добрый день. Какие бы вы дали рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов? Можно ли взять школьные учебники для подготовки? Лояльна ли комиссия при сдаче? Спасибо.

  • 26/08/2012 - 19:31 | Permalink

   Школьные учебники точно подойдут. Я готовился по википедии и гуглу. Желательно материал сразу читать на чешском, иначе может быть путаница в терминах.
   Преподаватели в комиссии во время экзамена могут даже задавать наводящие вопросы, или как-то подсказывать, там у них ни кто не кусается и боятся их не нужно. Не сдать нострификацию из-за того, что вы кому-то не понравились, и комиссия завалила – такого быть не может. Но это было в Среднечешском крае, как это проходит в Праге – я не знаю.
   Какие-то другие рекомендаци… нужно просто более\менее нормально подготовится, тем более вопросы уже известны. Знать досконально материал не нужно, просто должны быть базовые знания\понятия. Ну и бояться не стоит, от этого еще ни кто не умирал :)

 • Dasha
  18/01/2013 - 20:13 | Permalink

  Здравствуйте, я так поняла вы выложили экзамены для нострификации диплома а не аттестата. в экзамене есть разница? может быть в уровни сложности?

  • knopka
   18/01/2013 - 20:18 | Permalink

   Ну конечно это вопросы к нострификции аттестата, диплом нострифицируют без экзаменов.

 • uzakbayeva
  23/12/2013 - 18:54 | Permalink

  Здравствуйте, скажите, пожалуйста, насколько трудно было сдавать биологию?

  • Fara
   24/12/2013 - 15:49 | Permalink

   Добрый день!
   Скажем так, если отнесетесь к экзамену серьезно и добросовестно, обязательно бы справились. Экзаменаторы обычно идут вам навстречу если что и будут только рады, если предмет будет таки сдан, но ваша задача доказать, что как минимум основами предмета вы все-таки владеете. Ну и конечно, помимо основы, чем выше ваша база и серьезность подготовки – будет только лучше, большая уверенность в вашем успехе и в его качестве в том числе. Ну и качество вашего чешского языка тоже играет определенную роль, пусть не говорите на нем много, но постарайтесь говорить правильно.

   • uzakbayeva
    07/01/2014 - 22:29 | Permalink

    а по математике сколько заданий? и какого уровня задания?

 • Liza
  22/03/2014 - 07:31 | Permalink

  Подскажите перводчик с чешского онлайн -хочу перевести билеты(вопросы) подготовиться,пока есть возможность/Может быть есть ответы К билетам по биологии??где найти подскажите?спасибо

  • Анатолий
   16/05/2014 - 18:53 | Permalink

   Гыыыы … :-)
   Гугля рулит

 • Алина
  23/05/2014 - 21:46 | Permalink

  Здравствуйте! Помогите разобраться с пропиской в Чехии при нострификации. Я живу в Украине и думала приехать в Чехию на пару дней подать документы и вернуться обратно готовиться к ним, а потом опять на пару дней приехать сдавать экзамены, но везде вижу такое требование, в частности на официальном сайте пражского магистрата «доказательство места жительства в Чешской Республике (например копия удостоверения личности, договора аренды и т.д.)». Что это такое и как мне быть? Нужно снимать какое-то жилье на время пребывания в Чехии и предоставить документ об этом? Или что это означает?

 • Veronika
  18/11/2014 - 17:28 | Permalink

  Привет! Пожалуйста, помогите разобраться с нострификацией. У меня 9 лет школы и 4 года колледжа по творческой специальности (реклама). Хочу в Чехии поступать на историю искусств и итальянский. В Чехии мне все говорят что нужно нострифицировать только 4 последних года школы, но мне кажется они не понимают. Ведь для университета важнее показать что у меня уже есть образование.

  Если можете помочь и объяснить (если у кого-то была подобная ситуация с колледжем), буду вам очень благодарна за ответ!

  • ulko
   19/11/2014 - 08:33 | Permalink

   Нужно смотреть официальные документы на сайте универа, например, на famu.cz:
   zahraniční uchazeči předkládají nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (pro přihlášky do bakalářského studia je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení);
   Значит они будут рады видеть нострификацию документов из колледжа, но абсолютно необходимо что-то равноценное чешскому аттестату из школы. А ваши 9 классов не будут по часам соответствовать 13 летнему чешскому, значит нужно перевести (документы об окончании и документы с количеством часов) и то и другое, чтобы в сумме количества часов было достаточно.

  • Lana
   28/11/2014 - 14:22 | Permalink

   У сына – 9 классов школы, 4 года колледжа по творческой специальности (художник). На нострификацию подавал диплом колледжа (с оценками и часами), экзаменов – не было!!! Его диплом о среднеспециальном образовании колледжа подтвердили в Чехии без нострификационных экзаменов! Сейчас учится в университете в Усти-над-Лабем на выбранной творческой специальности! Всё хорошо!

   • ALEXA NIKOLAEVA
    20/11/2020 - 19:19 | Permalink

    после обучения в колледже экзамены не сдают, так у всех

 • Isfan
  26/11/2015 - 13:41 | Permalink

  Здравствуйте,у меня уже есть ответ с
  магистрата.Предметы география,биология,обществоведения.У меня есть вопрос,если я спрошу школу по которой буду я сдавать они дадут мне варианты ? Спасибо с уважением Исфандияр

 • Марина
  25/06/2017 - 14:58 | Permalink

  Что будет если провалить нострификацию? Не прийсут в институт?

  • 03/08/2017 - 13:40 | Permalink

   Да, конечно, ведь у вас не будет подтвержденного документа о предыдущем образовании.

 • ALEXA NIKOLAEVA
  20/11/2020 - 19:16 | Permalink

  добрый день, возник вопрос, а меняются ли вопросы по нострификации или они остаются неизенными?

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *