Вопросы к экзаменам для нострификации

Помимо нострификации диплома, я еще решил сделать нострификацию своего аттестата (были у меня мысли поступить на первый курс бакалавра :). Пока еще это все только в процессе (сами экзамены у меня будут только в эту пятницу), и подробный пост напишу чуть позже, но хотел поделиться примерами вопросов. Мне для нострификации аттестата нужно будет сдать английский, биологию и географию (ну почему не информатику с какой-нибудь математикой :). Ну и сами вопросы:

Английский

 • Traditions, festivals and holidays in my country
 • Rules for a healthy way of life, keeping fit, diseases
 • Sports, sports in my life
 • Global problems, environmental problems
 • Problems in my country, problems of young people
 • My country and its capital city
 • My school studies
 • My present life: family, friends, daily routines, hobbies
 • My future profession, my future life and family concept
 • The best and worst experience I have ever had
 • Theatre, cinema and TV in my life
 • Shopping and services
 • Food
 • Travelling abroad
 • The person I admire (real or fictional)

Биология

 • Buňka
  • obecná charakteristika eukaryotické a prokaryotické buňky
  • srovnání rostlinné a živočišné buňky
 • Viry, bakterie, sinice
  • stavba, rozmnožování, systém a zástupci
 • Vývoj a charakteristické znaky nižších a vyšších rostlin
  • obecná charakteristika rostlin
  • nižší rostliny-řasy: znaky, vývoj stélky
  • systém nižších rostlin
  • evoluce, charakteristika vyšších rostlin, ryniofyty
  • mechorosty
  • kapradiny, přesličky, plavuně
 • Nahosemenné a krytosemenné rostliny
  • přechod od výtrusů k semeni
  • jehličnany
  • pohlavní rozmnožování krytosemenných rostlin
  • znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin
  • čeledi rostlin
 • Houby
  • obecná charakteristika hub
  • hlenky, chytridiomycety, oomycety, zygomycety, endomycety
  • askomycety, basidiomycety, lišejníky
 • Anatomie a morfologie rostlin, histologie
  • pletiva, systémy pletiv
  • kořen, stonek, list a jejich metamorfózy
  • květ, květenství, plod,
  • tkáně
 • Živočichové
  • prvoci, houby, žahavci, žebernatky, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci
 • Živočichové
  • ostnokožci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
 • Molekulární základy dědičnosti. Mendelovy zákony dědičnosti. Mutace. Genetika člověka. Proměnlivost. Genetika populací
  • základní genetické pojmy-gen, genotyp, znak, fenotyp, dědičnost,
  • proměnlivost
  • chromozómové určení pohlaví
  • autozomální a gonozomální dědičnost
  • křížení, monohybridismus, dihybridismus
  • Mendelovy zákony dědičnosti
  • mutace
  • dědičnost autozomální-krevní skupiny
  • dědičnost gonozomální-hemofilie, daltonismus
  • autogamní populace, panmiktická populace
  • dědičné choroby
 • Tělní tekutiny živočichů a člověka. Oběhová soustava. Imunita
  • fylogeneze tělních tekutin
  • složení a funkce krve, krevní skupiny, srážení krve
  • stavba a činnost srdce, obranné procesy organismu
  • fylogeneze oběhové soustavy, proudění krve v cévách, míza
  • a mízní oběh
 • Trávicí soustava živočichů a člověka. Rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus
  • diferenciace trávicích dějů z hlediska fylogeneze
  • trávení, vstřebávání,
  • trávicí soustava člověka, správná výživa
  • rozmnožování nepohlavní a pohlavní, vznik a vývoj jedince
  • rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus
  • těhotenství a mateřský organismus, období života člověka
 • Dýchací a vylučovací soustava živočichů a člověka, soustava kožní
  • dýchací soustavy živočichů
  • dýchací soustava člověka
  • soustava kožní
  • tvorba a vlastnosti moče
  • vylučovací soustava člověka
 • Pohybové funkce živočichů, opěrná a pohybová soustava člověka
  • druhy svaloviny
  • mechanismus stahu kosterního svalu
  • svaly člověka
  • stavba a spojení kostí, kostra lidského těla
 • Nervové soustavy živočichů a člověka. Hormonální regulace živočichů a člověka
  • fylogeneze nervové soustavy
  • neuron, přenos nervového vzruchu
  • struktura a funkce CNS
  • struktura a funkce obvodové nervové soustavy
  • mechanismus účinků hormonů
  • hypotalamo-hypofyzární systém
  • žlázy závislé a nezávislé na tomto systému
 • Smyslové funkce živočichů a člověka
  • chuť, čich, kožní čití
  • sluch, statokinetické čití
  • zrak

География

 • Geografická charakteristika Afriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Severní Ameriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Střední a Jižní Ameriky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Evropy
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika Asie
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Geografická charakteristika České republiky
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
 • Země ve Sluneční soustavě
  • tvar a velikost Země
  • pohyby Země a jejich důsledky
 • Litosféra a georeliéf
  • skladba zemského tělesa
  • litosférické desky
  • tvary zemského povrchu
 • Atmosféra
  • chemické složení vzduchu
  • vertikální členění
  • počasí, podnebí
 • Hydrosféra
  • voda ve světovém oceánu
  • voda na pevnině
 • Pedosféra, biosféra
  • půdní složky
  • druhy a typy půd
  • šířková vegetační pásma
 • Geografie obyvatelstva a sídel
  • počet a rozmístění obyvatelstva
  • skladba obyvatelstva
  • typy sídel
 • Hospodářství světa
  • hospodářské sektory
  • ekonomická klasifikace zemí
 • Země, ze které pocházím
  • poloha, rozloha
  • přírodní poměry
  • společenské a hospodářské poměry
  • geografické zajímavosti

Пойду готовиться, неделя все-таки осталась :) Как говорят у нас в бауманке: Методичка есть? – Есть. Ну сейчас докурю и пойду сдавать :)

Update 1. Эти и другие примеры вопросов по остальным предметам можно найти здесь – Témata pro nostrifikační zkoušky

Update 2. На всякий случай (если ссылка вдруг сломается) выложил файлы с вопросами у себя:

35 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.